2013-02-18

Ju mer jag studerar och lär mig om min omgivning, desto mindre känner jag att jag vet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar